Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 11 er opphevet. (Samordning og avkorting)

Kommentarer

Fram til 31.12.2018 kunne en person ikke motta tidligpensjon samtidig med følgende ytelser fra NAV: avtalefestet pensjon (AFP), arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle. Fra 1.1.2019 er dette tillatt.

Tidligpensjonsmottaker kan også motta alderspensjon fra folketrygden samtidig med tidligpensjon. Ved søknad og beregning av tidligpensjon skal alderspensjon ikke inngå i annen inntekt. Hver av ektefellene kan ha ubegrenset lønnsinntekt eller inntekt fra annen næringsvirksomhet i tillegg til tidligpensjonen.

Fant du det du lette etter?