Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 8. Inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon

§ 8

Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67 prosent av brukers samlede inntekt, eller brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67 prosent av brukers samlede inntekt. Ektefelles/samboers inntekt skal i utgangspunktet ikke tas med.

Dersom brukeren ikke oppfyller 67 prosentkravet kan ektefelles/samboers inntekt inkluderes. Ekteparets/samboerparets samlede referanseinntekt må da utgjøre minst 50 prosent av parets samlede inntekter.

Fant du det du lette etter?