Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2. Virkeområde

§ 2

Denne forskriften gjelder ved eiendomsoverdragelser som er kontraktsfestet 31. desember 1998 eller senere, og ved forpaktningsavtaler som er sagt opp denne dato eller senere.

Statsforvalteren kan etter en særskilt vurdering innvilge søknader om tidligpensjon ved eiendomsoverdragelser som er kontraktsfestet 1. mai 1998 eller senere, og ved forpaktningsavtaler som er sagt opp denne dato eller senere.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Forskriften gjelder ved eiendomsoverdragelser som er kontraktfestet 31. desember 1998 eller senere og ved forpaktningsavtaler som er sagt opp denne dato eller senere.

Forpaktningsavtaler må tilfredsstille vilkårene i lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpaktning. Det legges spesielt vekt på at kommunen har godkjent forpaktningsavtalen.

Fant du det du lette etter?