Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Gjeldende fra 1. januar 2021

I jordbruksavtalen 2020-2021 ble det fastsatt nye satser gjeldende fra 1. januar 2021.

  • Enbrukerpensjon: 105 200 kroner per år
  • Tobrukerpensjon: 168 320 kroner per år

For enbruker vil det bli utbetalt 8 767 kroner per måned, og for tobrukere vil det bli utbetalt 7 013 kroner per måned fra og med januar 2021. Dette gjelder både nåværende og nye tidligpensjonister.

Fant du det du lette etter?