Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

§ 6. Aldersgrenser

§ 6

For å ha krav på enbrukerpensjon må bruker ha fylt 62 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år.

Retten til tidligpensjon bortfaller for bruker og ektefelle/samboer ved utgangen av den måned bruker fyller 67 år. Dersom ektefelle/samboer er eldre enn brukeren, går ektefelle/samboer ut av ordningen ved utgangen av den måned denne fyller 67 år, mens brukeren fortsetter med sin tobrukerdel fram til fylte 67 år. Dersom bruker går ut av ordningen før fylte 67 år, kan ektefelle/samboer fortsette med sin tobrukerdel inntil utgangen av den måned brukeren fyller 67 år.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Første ledd: Alder

Bruker må ha fylt 62 år for å ha rett til tidligpensjon. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Tidligpensjonen blir beregnet fra og med den måneden kravet til alder er oppfylt (fødselsdagsmåneden).

Andre ledd: Når pensjonen bortfaller

Retten til tidligpensjon bortfaller for bruker og ektefelle/samboer ved utgangen av den måned bruker fyller 67 år. Det vil si når bruker fyller 67 år går begge ektefeller/samboere i en tobrukerpensjon ut av ordningen forutsatt at bruker er eldst.

Dersom ektefelle/samboer er eldre enn brukeren, går ektefelle/samboer ut av ordningen ved utgangen av den måned denne fyller 67 år, mens brukeren fortsetter med sin tobrukerdel fram til fylte 67 år. Hvis begge ektefeller/samboere er over 62 år og kan defineres som brukere, vil det derfor som regel lønne seg for søkerne at den yngste blir satt opp som bruker.

Dersom den ene parten i en tobrukerpensjon dør, går den gjenlevende parten over på enbrukerpensjon.

Dersom den ene parten i en tobrukerpensjon går ut av ordningen fordi han eller hun får næringsinteresser i et foretak som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk uten å motta næringsinntekt derfra, kan ektefellen fortsette med sin tobrukerdel.

Dersom den ene parten i en tobrukerpensjon får et nytt eier- eller forpakterforhold til landbrukseiendom, eller får næringsinteresser i et foretak som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk og mottar næringsinntekt fra slik virksomhet, kan heller ikke ektefellen få tidligpensjon lenger.

Fant du det du lette etter?