Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

§ 5. Frist for gjennomføring av tiltak

§ 5 

Frist for gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjektet er 3 år fra tilskudd blir innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. 

Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene   

Fristene som er gitt i § 5 gjelder gjennomføring av selve tiltaket. Dokumentasjon for fullført tiltak kan sendes inn etter fristen. I forbindelse med vedtak om tilskudd bør det settes en frist for innsending av dokumentasjon for fullført tiltak.  

Fristen er en del av forutsetningen for tildeling av tilskuddet. Dersom fristen ikke overholdes kan kommunen kreve utbetalt forskudd på tilskudd tilbake, jfr. kommentarer til § 7. 

Fant du det du lette etter?