Til hovedinnhold

Rundskriv 2019/45

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Endringer gjeldende fra 2020

Forvaltningen av tilskuddsordningen ble overført fra Statsforvalteren til kommunene fra 1.1.2020, jf. forskrift om endring av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 03.10.2017 (endringsforskriften). Statsforvalteren ble klageinstans, og skal også ivareta en koordinerende og støttende funksjon for kommunenes forvaltning. 

Fagsystemet Agros i bruk for denne tilskuddsordningen. Søknader, anmodning om utbetaling, rapportering og øvrig kommunikasjon om innvilgede tilskudd sendes etter dette primært elektronisk via Altinn. 

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, av 05.10.2017 

Fant du det du lette etter?