Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/44 UTGÅTT

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel – forvaltningsansvar og saksbehandling

6. Tilfeller som krever særskilt behandling

Kommunen kan gi utvidet onnetid 

Jordbruksavtalen sier at foretak som bare driver med planteproduksjon på friland eller med honningproduksjon kun får tilskudd til avløsning i onnetida. Onnetida har etter hovedregelen vært regnet som perioden fra 15. april til 1. oktober. Kommunen har imidlertid anledning til å gi utvidet onnetid dersom det er behov for avløsning av jordbrukeren fordi jorda bearbeides før eller etter denne perioden eller fordi siste innhøsting skjer etter 1. oktober. 

Kommunen må begrunne skriftlig i vedtaket hvorfor det eventuelt gis utvidet onnetid. Agros har ikke noen funksjon for å beregne tilskuddet med utvidet onnetid, så kommunen må beregne manuelt hvor mye ekstra tilskudd som skal komme til utbetaling som følge av at det gis utvidet onnetid og legge dette til i feltet for korrigering av maksimalt beregnet tilskudd. 

Fant du det du lette etter?