Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/44 UTGÅTT

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

I forbindelse med at Landbruksdirektoratet får nye nettsider fra og med januar 2021 har vi gått bort fra å ha rundskriv liggende som dokumenter «på» nettsidene til i stedet å gi informasjonen direkte på nettsidene - i såkalt universell utforming. 

Skillet mellom hva som er informasjon til alle og hva som først og fremst er ment for forvaltningen blir nå klarere. Dette innholdet er først og fremst av interesse for landbruksforvaltningen. Her har vi trukket ut nettopp det som har mest karakter av å være instrukser om saksbehandlingen; omtale av saksgangen og hvem som har ansvaret for hva, samt mer utdypende omtale av fortolkningen og retningslinjer for praktiseringen av regelverket på bestemte områder der det erfaringsmessig er behov for dette. 

Instruksen må imidlertid leses i sammenheng med «kommentarer til regelverk», som er tilgjengelig for alle, og brukerveiledningen for tilskudd til sykdomsavløsning i Agros. Brukerveiledningen er tilgjengelig for saksbehandler ved innlogging i Agros, og må anses som en detaljert instruks om hvordan saksbehandler skal bruke saksbehandlingsløsningen. 

Dette betyr at saksbehandler heretter må forholde seg til tre ulike informasjonsbrønner med signaler fra Landbruksdirektoratet om hvordan regelverket for tilskuddsordningen er å forstå og hvordan det skal forvaltes.  

Fant du det du lette etter?