Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/44 UTGÅTT

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel – forvaltningsansvar og saksbehandling

7. Vedtak og utbetaling

Saksbehandler kontrollerer, vurderer og begrunner

Saksbehandler i kommunen kontrollerer opplysningene og dokumentasjonen i saken og vurderer om søknaden skal innvilges, avslås eller avvises.  

Hvis det er behov for dispensasjon for at det skal kunne gis tilskudd, må saksbehandler avvente statsforvalterens behandling av dispensasjonssaken, med mindre det er åpenbart at søknaden uansett vil bli avslått eller at inntektene til den avløste er så høye at det ikke blir noe tilskudd til utbetaling selv om det skulle bli gitt dispensasjon. Saksbehandler må registrere utfallet av dispensasjonssøknaden og laste opp et eventuelt dispensasjonsvedtak på saken.

Saksbehandler skal deretter skrive en nærmere begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsesfeltet er obligatorisk å fylle ut der søknaden blir avvist eller avslått. Også i saker der saksbehandler gjør endringer i søknadsopplysningene som har betydning for hvor mye tilskudd som kommer til utbetaling eller hvis det gjøres avkorting i tilskuddet, skal saksbehandler utdype dette i begrunnelsen for vedtaket. Begrunnelsen skal tjene som forklaring for søker og skal gjøre det enklere for søker å vurdere om han bør klage på vedtaket eller ikke. 

Saksbehandler sender deretter saken videre til godkjenner. Vanligvis vil dette være saksbehandlers nærmeste leder. 

Godkjenner fatter vedtaket 

Det er godkjenner som har det formelle ansvaret for at vedtaket er i tråd med regelverket. Godkjenner må ha budsjettdisponeringsmyndighet.  

Godkjenner kan ikke selv gjøre endringer dersom hun mener noe er feil eller mangelfullt ved vedtaket. Dersom dette er tilfellet må godkjenner returnere saken til saksbehandler som kan rette opp og deretter sende saken til godkjenning på nytt. 

Hvis godkjenner mener vedtaket er korrekt og godt nok begrunnet kan hun godkjenne vedtaket i Agros. Da blir vedtaksbrevet sendt til søkers innboks i Altinn, melding om brevet blir sendt til kontaktpersonens mobilnummer eller e-postadresse som er oppgitt i søknaden og utbetaling av eventuelt tilskuddsbeløp blir iverksatt.  

For å sikre samsvar mellom vedtak og regnskapet for tilskuddsordningen vil det ikke være mulig å godkjenne vedtak fra medio desember til en av de første dagene i januar. Landbruksdirektoratet gir nærmere informasjon hvert år om hvilken dato som er siste mulighet til å godkjenne vedtak. 

Fant du det du lette etter?