Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - brukerveiledning for eStil PT

4 Dokumentasjon av kontroll

4.1 Registrere kontroll av søknader i eStil PT

Saksbehandler skal registrere hvilke søknader som er kontrollert ved risikobasert kontroll. På siden «Avansert søk» og oversikten «Søkeresultat» kan saksbehandler huke av for at søknaden skal settes til risikobasert kontroll. Merk at søknaden må ha status «Mottatt» eller «Under behandling» for å kunne plukkes ut til kontroll. Søknader satt som «Foreløpig godkjent» kan ikke velges ut til kontroll som beskrevet over. Status må da settes tilbake til «Under behandling» før søknaden kan velges ut til kontroll.

Skjermbilde 9 PT brukerveiledning Estil.png

 4.2 Angre på registrering av kontroll

Hvis saksbehandler plukker ut et foretak til kontroll ved en feil, er det mulig å angre på utplukket. Angreknappen er tilgjengelig øverst i saksbehandlerskjema, i vinduet om risikobasert kontroll.

4.3 Registrere opplysninger fra kontroller i eStil PT

De foretakene som er trukket ut for kontroll finner saksbehandler under fanen «Søknader» og «Avansert søk». Velg «Flere valg avansert søk», merk feltet «Trukket ut, ikke kontrollert». I søknader som er plukket ut til kontroll vil seksjonen «Risikobasert kontroll» være synlig i saksbehandlerskjemaet.

Skjermbilde 10 PT brukerveiledning Estil.png

Opplysninger fra den risikobaserte kontrollen skal registreres i kolonnen «Risikobasert kontroll» i saksbehandlerskjema. Der den risikobaserte kontrollen har avdekket feil i søkers opplysninger, må korrekt opplysning også føres inn som «Godkjente opplysninger». Det er de godkjente opplysningene som blir lagt til grunn ved beregning av tilskudd. Det skal som hovedregel ikke godkjennes opplysninger med høyere verdi enn det foretaket har lagt inn i sin søknad, se avvik mellom søkers opplysninger og godkjente opplysninger punkt 6.7 i rundskrivet forvaltningsansvar og saksbehandling

Hvis saksbehandler for eksempel kun har kontrollert at opplysninger om salg av grovfôr stemmer, skal det kun føres inn opplysninger i kolonnen «Risikobasert kontroll» og «Godkjente opplysninger» for den aktuelle koden. For de øvrige søknadsopplysningene som ikke har blitt kontrollert, legges det ingenting (tomt felt) i kolonnen for «Risikobasert kontroll», mens «Godkjente opplysninger» skal inneholde data.

Skjermbilde 11 PT brukerveiledning Estil.png

Fant du det du lette etter?