Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - brukerveiledning for eStil PT

5 Fatte vedtak

5.1 Innvilge tilskudd - endelig godkjenning av søknaden 

Kommunen fatter vedtak om å innvilge tilskudd når søknaden blir endelig godkjent. Det gjøres under menypunktet «Søknader» - «Vedtak - endelig godkjenning». Siden «Vedtak - endelig godkjenning» består av to arkfaner. Arkfanen “Ordinære søknader” gjelder vedtak om produksjonstilskudd. Arkfanen “Tilleggsutbetalinger” gjelder vedtak om ekstrautbetaling. I begge arkfanene kan saksbehandler filtrere oversikten og søke opp konkrete saker. Ved å klikke på organisasjonsnummeret til foretaket åpnes søknaden, hvor saksbehandler kan se alle omsøkte og godkjente verdier.  

Hvis prosentvis endring er stor sammenlignet med i fjor, bør saksbehandler sjekke om beløpet til utbetaling i år stemmer. 

Ved godkjenning av produksjonstilskudd og avløsertilskudd skal saksbehandler kun godkjenne sakene i arkfanen «ordinære søknader». Arkfanen «tilleggsutbetalinger» brukes bare ved godkjenning av saker til ekstrautbetaling. Saksbehandler med budsjettdisponeringsmyndighet må huke av sakene som skal endelig godkjennes og klikke på knappen “Fatt vedtak (endelig godkjenning)”. Saksbehandler kan markere 50 saker samtidig ved å klikke på den øverste avhukingsboksen. Se mer om endelig godkjenning i rundskrivet forvaltningsansvar og saksbehandling kapittel 7.

5.2 Å avvise/ avslå en søknad 

«Avslå søknad» og «Avvis søknad» skal bare brukes hvis saksbehandler vurderer at ingen deler av søknaden gir grunnlag for tilskudd.  

Hvis det gis delvis avslag, skal søknaden foreløpig og endelig godkjennes. Det gis delvis avslag der man  

  • godkjenner lavere verdi(er) enn søker har lagt inn, eller  
  • avslår deler av søknaden helt 

Vedtak om avslag eller avvisning fattes idet man trykker på knappene for 

  • «Avslå søknad», eller  
  • «Avvis søknad» 

Merk! 
Hvis du trykker «Avslå søknad» eller «Avvis søknad», sendes vedtaksbrevet umiddelbart til foretakenes meldingsboks i Altinn.  

I tilfeller der søknaden avslås fordi foretaket er slettet i Enhetsregisteret, må vedtaksinstansen selv sende vedtaket til foretaket. Søknader skal ikke avslås eller avvises før del 2 er levert. 

I klage- og omgjøringssaker, hvor det har vært utbetalt tilskudd tidligere, og endelig vedtak resulterer i avslag eller avvisning, skal ikke knappene «Avslå søknad» eller «Avvis søknad» brukes. Se Klager og omgjøring av vedtak uten klage - Registrering av nye tall etter klage og omgjøring i eStil PT for omtale av hvordan man skal gå fram i disse tilfellene. 
 

Fant du det du lette etter?