Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - brukerveiledning for eStil PT

7 Klager og omgjøring av vedtak uten klage

7.1 Registrering av nye tall etter klage og omgjøring i eStil PT

Slik registrerer du nye tall i søknaden i eStil PT 

  • velg «Gjenåpne søknad» 
  • Skriv inn korrigerte opplysninger i feltet «Godkjente opplysninger».
  • skriv inn begrunnelse for alle eventuelle avvik mellom omsøkte og godkjente opplysninger i merknadsfeltet (se Saksbehandling og kontroll – Avvik mellom søkers opplysninger og godkjente opplysninger)  
  • hvis det skal gjøres endringer for flere søknadsår, før endringene inn i samtlige av søknadene som vedtaket gjelder for  
  • etter at nye tall er lagt inn, kan søknaden foreløpig godkjennes og endelig godkjennes på nytt (fatte vedtak) 

Vedtaksteksten i klagen skal ikke skrives inn i eStil PT, men sendes til parten i eget dokument. Opplysninger om klagen skal derfor bare være en kort forklaring og arkivreferansen skal vise til vedtaket sin arkivreferanse i eget arkivsystem. 

7.1.1 Der søknaden er gjenåpnet med en feil 

Hvis saksbehandler klikker «Gjenåpne søknad» ved en feil og ikke skal legge inn endringer i søknaden, kan saksbehandler klikke på “Angre gjenåpning”. Det er kun mulig å angre på gjenåpning hvis:

  • det har vært fattet vedtak i saken tidligere
  • saken på nåværende tidspunkt har status “under behandling”, og
  • beløp til utbetaling ikke skiller seg fra forrige vedtak.

Angreknappen forsvinner hvis det gjøres endringer i søknaden. Tilbakestilles endringene blir angre-knappen tilgjengelig igjen. Hvis søknaden blir satt til foreløpig godkjent så forsvinner knappen. Da må søknaden endelig godkjennes på nytt. Det vil i slike tilfeller sendes vedtaksbrev til foretaket. Saksbehandler bør derfor legge inn en kommentar i feltet «Begrunnelse for vedtak», der søknaden er gjenåpnet og foreløpig godkjent ved en feil. Det vil ikke gå ut tilbakebetalingskrav eller tilleggsutbetaling der det ikke er gjort endringer av godkjente opplysninger.

7.2 Utbetaling og tilbakebetaling etter omgjøring av vedtak

Der Statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak som resulterer i utbetaling av tilskudd, vil vedtaksbrevet være basert på en forenklet brevmal, hvor det kun er tilskuddsberegningen og teksten som saksbehandler har skrevet inn i «Begrunnelse for vedtak» i seksjon «Behandling» som er med i brevet. I felt for “Begrunnelse av vedtak” må saksbehandler legge inn datoen og referansen til det endelige vedtaket om tilbakebetaling eller utbetaling av tilskuddet. Saksbehandler kan se hvordan brevet vil se ut ved å gå til «Forhåndsvisning av vedtaksbrev» i seksjonen «Behandling» og deretter velge «Vedtaksbrev - forenklet brevmal». Brevmalen vil også være tom i tilfeller hvor statsforvalteren tar over saksbehandlingen i førsteinstans, se Der statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak i første instans i kapittel 7 i rundskrivet forvaltningsansvar og saksbehandling

Saksbehandler kan også bruke eStil PT til å beregne korrekt tilskudd i forbindelse med behandlingen av klagesak eller omgjøring. Dette gjøres ved at nye tall legges inn i søknaden, uten at det trykkes på «Foreløpig godkjent». 

Hvis det endelige vedtaket har resultert i avslag eller avvisning, og innebærer krav om tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, skal saksbehandler ikke endre søknadens status til «Avslått» eller «Avvist». I stedet skal godkjente opplysninger i søknaden settes til 0 og søknaden foreløpig godkjennes og endelig godkjennes.

7.3 Registrere nye tall etter klage og omgjøring, etter at faktura er generert  

Skal det gjøres en endring av en sak hvor det allerede er sendt ut faktura, skal ikke nye tall endelig godkjennes i eStil PT før Landbruksdirektoratet er kontaktet på e-posten tilbakebetalingssaker-direktetilskudd@landbruksdirektoratet.no. Landbruksdirektoratet vil gi en tilbakemelding på hvordan saken skal registreres i eStil PT i hver enkelt sak. 

Dette gjelder kun ved krav om tilbakebetaling av tilskudd. Dersom det er lagt inn og endelig godkjent feil tall, og dette ga grunnlag for en tilleggsutbetaling, er det ikke nødvendig å ta kontakt med Landbruksdirektoratet før korrigerte tall legges inn og dette endelig godkjennes på nytt.  
 

Fant du det du lette etter?