Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

Innhold på siden:

1. Hvem har ansvar for hva 

Tilskuddsordningen må forvaltes i samsvar med forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og generelle bestemmelser og krav i forvaltningsloven, regelverk for økonomistyring i staten, tildelingsbrev (TB) og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring (virksomhetsinstruksen VØI). 

Det fremgår av forskriften og styringsdokumentene i styringsportalen hvilket ansvar og oppgaver de ulike forvaltningsnivåene har. Det vises til punkt 3.1.6.2.1 og 5.1.10.10 i VØI.

Fant du det du lette etter?