Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

Innhold på siden:

5. Forberedelser før saksbehandling 

Saksbehandler må sørge for å få tildelt riktig rolle i fagsystemet Agros for å håndtere forvaltning av ordningen. Saksbehandler må ha oversikt over rammer og forbruk og hvor mye midler som er totalt disponibelt før saksbehandlingen starter.

Saksbehandler må gjøre seg kjent med føringer i styringsdokumenter og eventuelle endringer i regelverket.

Ved at kommunen forvalter søknader etter SMIL-ordningen og andre tilskuddsordninger i landbruks- og miljøforvaltningen, kan det bidra til økt måloppnåelse ved å se virkemidlene i sammenheng.

Fant du det du lette etter?