Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/29

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – saksbehandling

Innhold på siden:

13. Dispensasjon

I forskriften § 8 fjerde ledd står det at i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra forskriften. For å gi dispensasjon må det søkes til statsforvalteren om dispensasjon. «Særlige tilfeller» innebærer at det må foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som er av en slik karakter at de hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen kan settes til side. Det må foreligge forhold utenfor søkers kontroll som har hindret søker i å oppfylle vilkårene som er satt for tilskuddet. At søkeren eksempelvis har glemt søknadsfristen er ikke et slikt «særlig» forhold. Dispensasjon skal kun anvendes i helt spesielle situasjoner, og skal begrunnes godt. En dispensasjon kan ikke innvilges i strid med formålet med ordningen. 

Fant du det du lette etter?