Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

10. Arkivering

Arkivering av søknader 

Søknader med tilhørende dokumentasjon i form av vedlegg sendes over til arkivering hos statsforvalteren via SvarUT, og skal arkiveres i statsforvalterens arkivsystem. 

Arkivering av vedtak 

Saksbehandler må legge inn arkivreferanse på saken i Agros. Arkivreferansen vil da gå frem av vedtaksbrevet, som arkiveringsansvarlig finner i SvarUt, og dette vil lette arbeidet med å arkivere det på riktig sak i statsforvalterens arkiv.   

Hvis søknaden er kommet inn på papir, må saksbehandler korrigere mottattdato på saken i Agros for å vise den reelle datoen søknaden kom inn i stedet for den datoen saksbehandler la papirsøknaden inn i Agros. 

Bevaring av dokumenter fra Agros 

Statsforvalterembetene må selv ta beslutning for å håndtere bevaring og kassering av dokumentasjon etter gjeldende lovverk. Landbruksdirektoratet har ingen myndighet til å bestemme hvordan dette skal håndteres.  

Når det gjelder generell saksbehandling som er journalført i statsforvalterens saks-/arkivsystem, har embetene egne bevarings- og kassasjonsbestemmelser som må følges. Mer informasjon kan fås ved å ta kontakt med Dokumentforvaltningen hos Statsforvalterens fellesadministrasjon. 

Fant du det du lette etter?