Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Denne instruksen gir retningslinjer for statsforvalterens oppgaver med stimuleringstilskudd til veterinærdekning.  

Kommuner som vurderer å søke om stimuleringstilskudd, vil finne informasjon om vilkårene for å motta slikt tilskudd i denne instruksen. Instruksen omtaler også kommunens rolle med dette tilskuddet under de kapitlene hvor dette er aktuelt.  

Denne instruksen må leses i sammenheng med «Stimuleringstilskudd til veterinærdekning», som er en søkeveiledning som er tilgjengelig for alle, og Brukerveiledning Stimuleringstilskudd til veterinærdekning («Brukerveiledning – Saksbehandling av søknader om stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Agros») som finnes i Agros under «Dokumenter».  

Fant du det du lette etter?