Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

Oversikt over endringer

Gjeldende fra 2021 

Nytt, elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem i Agros for stimuleringstilskudd til veterinærdekning ble tatt i bruk fra 2020. Fra 2021 kan dette systemet også benyttes av statsforvalteren for innkreving av tilskuddsmidler etter rapportering fra tilskuddsmottaker, forutsatt at tilskuddsbrevet som rapporteringen gjelder er generert i Agros. 

Gjeldende for 2021 og 2022 

For tilskuddsårene 2021 og 2022 blir det innført en prøveordning for stimuleringstilskudd til kommuner som innebærer at det kan stilles krav om deltakelse i klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for å kunne motta stimuleringstilskudd til veterinærdekning. Vi legger opp til at ordningen vil bli evaluert i 2022 med utgangspunkt i erfaringer kommunene og statsforvalterne gjør seg med ordningen i 2021, før det tas stilling til om den skal videreføres fra 2023.   

Fant du det du lette etter?