Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

8. Klage

Stimuleringstilskudd til kommuner 

Vedtak om tildeling av stimuleringstilskudd til kommuner er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kommunene har derfor ikke adgang til å klage på vedtak om stimuleringstilskudd. Dette er nærmere beskrevet i kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Kommunenes viderefordeling av stimuleringstilskudd 

Kommunens vedtak om å fordele stimuleringstilskudd videre, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med klagerett. Statsforvalteren er klageinstans. Klager skal sendes til kommunen, som sender saken videre til statsforvalteren dersom kommunen ikke omgjør vedtaket. 

Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven §29. Søker kan be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19. 

Stimuleringstilskudd til Svalbard 

Vedtak om stimuleringstilskudd til Svalbard, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med klagerett.  Landbruksdirektoratet er klageinstans. Klager skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som sender saken videre til Landbruksdirektoratet dersom Statsforvalteren ikke omgjør vedtaket. 

Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven §29. Søker kan be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19. 

Fant du det du lette etter?