Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

9. Rapportering

Stimuleringstilskudd til kommuner 

Statsforvalterens rapportering til Landbruksdirektoratet 

Dersom behovet for midler til prioriterte søkere i 2021 er større enn tildelt stimuleringstilskudd, skal statsforvalteren innen 1.6.2021 rapportere totalt tilskuddsbehov, inkludert innvilget tilskuddsbeløp. Med prioriterte søkere menes søkere som oppfyller vilkårene for å få tilskudd. 

I rapporteringen kan også statsforvalteren gi en kort beskrivelse av hvilke tiltak midlene er brukt til og av eventuelle utfordringer statsforvalteren har møtt på med å forvalte ordningen i tilskuddsåret. 

Rapporteringen som statsforvalteren skal gjøre innen 1.6.2022, skal inneholde en oversikt over kommuner som har stilt krav om vaktdeltakelse for å motta stimuleringstilskudd i 2021 og deres rapportering av  

 1. antall veterinærer som deltar i vakten, og 
 2. antall veterinærer som har mottatt stimuleringsmidler det er knyttet vilkår om vaktdeltakelse til. 

Kommunenes rapportering til statsforvalteren 

Det fremgår av vedtaksbrev fra statsforvalteren og av søknadsskjema i Agros hva kommunene skal rapportere om bruken av midlene, og hvordan dette skal skje. Rapportering skal gjøres i samme skjematjeneste som benyttes for å søke om stimuleringstilskudd, og rapporten må sendes innen søknadsfristen statsforvalteren setter for neste søknadsomgang..  

Kommunen skal rapportere  

 • hvordan midlene er brukt  
 • hvor stor del av stimuleringstilskuddet (i kroner) som er brukt til tiltakene  
  • driftsstøtte,  
  • etableringsstøtte,  
  • etablere kommunal stilling/lønn til kommunal stilling, 
  • annet   
 • om det gjenstår ubrukte midler 

Kommuner som stiller krav om vaktdeltakelse for å motta stimulingstilskudd i 2021, skal i rapporteringen for 2021, som de skal gjøre i 2022, også oppgi  

 1. antall veterinærer som deltar i vakten, og 
 2. antall veterinærer som har mottatt stimuleringsmidler det er knyttet vilkår om vaktdeltakelse til. 

Stimuleringstilskudd til Svalbard 

Statsforvalterens rapportering til Landbruksdirektoratet 

Dersom behovet for midler til prioriterte søkere i 2021 er større enn tildelt stimuleringstilskudd til Svalbard, skal Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 1.6.2021 rapportere totalt tilskuddsbehov, inkludert innvilget tilskuddsbeløp, til Landbruksdirektoratet. Med prioriterte søkere menes søkere som oppfyller vilkårene for å få tilskudd.  

Det er ikke mulig å øke tilskuddsrammen på 775 000 kr til Svalbard i 2021. Når Landbruksdirektoratet likevel ber om Statsforvalterens vurdering av totalbehovet for stimuleringstilskudd til Svalbard, er det for å kunne rapportere videre til Landbruks- og matdepartementet. 

Tilskuddsmottakernes rapportering 

Det fremgår av vedtaksbrev fra statsforvalteren og av søknadsskjema i Agros hva tilskuddsmottakere skal rapportere om bruken av midlene, og hvordan dette skal skje. Rapportering skal gjøres i samme skjematjeneste som benyttes for å søke om stimuleringstilskudd, og rapporten må sendes innen søknadsfristen statsforvalteren setter for neste søknadsomgang..  

Tilskuddsmottakere skal rapportere  

 • hvordan midlene er brukt  
 • hvor stor del av stimuleringstilskuddet (i kroner) som er brukt til tiltakene  
  • driftsstøtte,  
  • etableringsstøtte,  
  • etablere stilling på Svalbard/lønn til slik stilling, 
  • annet   
 • om det gjenstår ubrukte midler 

Fant du det du lette etter?