Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

7. Vedtak og utbetaling

Stimuleringstilskudd til kommuner 

Vedtak om og utbetaling av stimuleringstilskudd til veterinærdekning skal skje i Agros. 

Vedtak om tildeling av tilskudd til kommuner er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kommunene har derfor ikke adgang til å klage på vedtak om stimuleringstilskudd. Dette er nærmere beskrevet i kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet "Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten". 

Agros produserer tilskuddsbrev automatisk ved at informasjon som saksbehandler legger inn i Agros, blir flettet inn i en felles brevmal for statsforvalterne. Brevmalene i Agros er utformet i samsvar med kravene i Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet) og veileder fra Finansdepartementet "Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten".  

Saksbehandler sender vedtaket til godkjenning i Agros. En annen person, vanligvis en leder, skal godkjenne vedtaket. Denne personen skal ha budsjettdisponeringsmyndighet. Vedtaksbrevet blir automatisk sendt til søkers Altinn-postboks idet vedtaket blir godkjent. Tilskuddsbeløpet blir samtidig sendt til utbetaling. Det kan likevel gå inntil fem dager før søker får pengene på sin bankkonto. 

Tilbakekreving 

Midler som kommunen ikke har brukt opp i det kalenderåret de er tildelt for, kan ikke overføres til påfølgende år, men skal inndras av statsforvalteren.  

Hvis kommunen ikke har brukt midlene i samsvar med vilkårene for å motta stimuleringstilskudd, kan statsforvalteren vurdere å kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. 

Stimuleringstilskudd til Svalbard 

Vedtak om og utbetaling av stimuleringstilskudd til veterinærdekning skal skje i Agros. 

Agros produserer tilskuddsbrev automatisk ved at informasjon som saksbehandler legger inn i Agros, blir flettet inn i en brevmal. Brevmalene i Agros er utformet i samsvar med kravene i Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet) og veileder fra Finansdepartementet Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. Det er egen brevmal for Svalbard i Agros. 

Saksbehandler sender vedtaket til godkjenning i Agros. En annen person, vanligvis en leder, skal godkjenne vedtaket. Denne personen skal ha budsjettdisponeringsmyndighet. Vedtaksbrevet blir sendt automatisk til søkers Altinn-postboks idet vedtaket blir godkjent. Tilskuddsbeløpet blir samtidig sendt til utbetaling. Det kan likevel gå inntil fem dager før søker får pengene på sin bankkonto. 

Tilbakekreving 

Midler som ikke blir brukt opp i det kalenderåret de er tildelt for, kan ikke overføres til påfølgende år, men skal inndras av statsforvalteren.  

Hvis midlene ikke er brukt i samsvar med vilkårene for å motta stimuleringstilskudd, kan statsforvalteren vurdere å kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. 

Fant du det du lette etter?