Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/34 UTGÅTT

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning – forvaltningsansvar og saksbehandling

3. Utlysning av ordningen

Stimuleringstilskudd til kommuner 

Kommunen lyser ut ordningen for veterinærene 

Kommuner som ønsker å søke om stimuleringstilskudd, skal lyse ut ordningen på en hensiktsmessig måte, og sette en frist for veterinærer til å søke om midler fra kommunen:  

  • Kommunen gjør ordningen kjent for alle veterinærer som arbeider eller bor i området søknaden gjelder for, slik at alle veterinærer gis den samme muligheten til å søke. Dette kan for eksempel gjøres ved å informere om ordningen på kommunens nettsider.  
  • Kommunen kan gjøre ordningen kjent så snart det er satt av midler over statsbudsjettet til stimuleringstilskudd for påfølgende kalenderår. Normalt bekjentgjøres dette i Prop. 1 S fra Landbruks- og Matdepartementet som kommer i oktober. 
  • Søknadsfristen må settes så tidlig at kommunen rekker å gå gjennom søknadene før kommunen skal søke om midler fra statsforvalteren. Dette fordi søknadene bidrar til å gi kommunen kunnskap om hvilke tiltak de bør søke om stimuleringstilskudd til, og hvor stort behovet for midler til slike tiltak er. 

Statsforvalteren lyser ut ordningen for kommunene 

Statsforvalteren skal fastsette frist for kommunene til å søke om midler fra rammen fylket er tildelt for tildelingsåret. Fristen skal settes slik at statsforvalteren rekker å prioritere søknadene og tildele midler innen 1. juni i tildelingsåret.  

For å sikre at samtlige kommuner i fylket er kjente med muligheten for å søke tilskudd, er det viktig at statsforvalteren lyser ut tilskuddet på tilstrekkelig måte. I utlysningen er det viktig at statsforvalteren får frem hvilke kriterier som må oppfylles for å kunne motta tilskudd, slik at kommunene får et best mulig grunnlag for å vurdere om de skal bruke ressurser på å søke.  

Stimuleringstilskudd til Svalbard 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal fastsette frist for å søke om stimuleringstilskudd til Svalbard. Fristen skal settes slik at statsforvalteren rekker å prioritere søknadene og tildele midler innen 1. juni i tildelingsåret.  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal lyse ut ordningen med stimuleringstilskudd til Svalbard på en hensiktsmessig måte. 

Fant du det du lette etter?