Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1

Tidligpensjon etter denne forskriften skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Tolkning og formål

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen skal tolkes i tråd med Stortingets mål for landbrukspolitikken. 

Formålet er beskrevet i den årlige budsjettproposisjonen Prop. 1 fra Landbruks- og matdepartementet.

Ordningen skal bidra til å lette og framskynde generasjonsoverganger i næringen gjennom å gjøre det økonomisk lettere for jordbrukere å overdra landbrukseiendom.

Fant du det du lette etter?