Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Gjeldende fra 1. januar 2024 

I jordbruksavtalen 2023-2024 ble det fastsatt satser gjeldende fra 1. januar 2024.

  • Enbrukerpensjon: 105 200 kroner per år
  • Tobrukerpensjon: 168 320 kroner per år

For enbruker vil det bli utbetalt 8 767 kroner per måned, og for tobrukere vil det bli utbetalt 7 013 kroner per måned fra og med januar 2024. Dette gjelder både nåværende og nye tidligpensjonister.

Med virkning fra og med 01.01.2024 er det opprettet en ny § 10 som gir unntaksbestemmelser for inntektskravene for enbruker og tobruker i §§ 8 og 9.  
Fra og med 01.01.2024 deles fylkene Vesfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken opp. Oppsplittingen har ikke innvirkning på Statsforvalterne sin forvaltning etter dette regelverket i 2024.  

Fant du det du lette etter?