Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/14

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 16. Kontroll

§ 16

Statsforvalteren eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet skal føre kontroll med at utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med denne forskriften.

Søker er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon og til å godta de kontrolltiltak som iverksettes.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Statsforvalterembetene har hovedansvaret for å kontrollere om tidligpensjon er utbetalt i tråd med forskriftens vilkår.

Statsforvalteren skal kontrollere om noen av tidligpensjonsmottakerne har mottatt inntekter som er uforenelige med tidligpensjon. I 2021 2022 er det tidligpensjons-mottakernes inntekter i skattegrunnlaget for 2020 2021 som skal kontrolleres. Tidligpensjonsmottakeren er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon og til å godta de kontrolltiltak som iverksettes.

Fant du det du lette etter?