Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/11

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 8. Inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon

§ 8

Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67 prosent av brukers samlede inntekt, eller brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

Statsforvalteren kan etter en særskilt vurdering innrømme tidligpensjon selv om bruker ikke oppfyller kravet i første ledd på grunn av lønn fra Inn på Tunet-virksomhet på søkerens landbrukseiendom.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67 prosent av brukers samlede inntekt. Ektefelles/samboers inntekt skal i utgangspunktet ikke tas med.

Dersom brukeren ikke oppfyller 67 prosentkravet kan ektefelles/samboers inntekt inkluderes. Ekteparets/samboerparets samlede referanseinntekt må da utgjøre minst 50 prosent av parets samlede inntekter.

Statsforvalteren kan dispensere fra 67 prosentkravet dersom brukeren har lønn fra Inn på Tunet-virksomhet på landbrukseiendommen.

Fant du det du lette etter?