Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 11. Deling av tobrukerpensjon

§ 11

Tobrukerpensjon deles likt mellom bruker og ektefelle/samboer. Samme fordeling opprettholdes ved skilsmisse/samlivsbrudd.

Dersom bruker eller ektefelle/samboer som mottar tobrukerpensjon dør i tidligpensjonsperioden, går gjenlevende over på enbrukerpensjon.

Tobrukerpensjon opphører for bruker og ektefelle/samboer ved utgangen av måned bruker fyller 67 år.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Første ledd: Deling

Tobrukerpensjon blir delt likt mellom bruker og ektefelle/samboer og blir utbetalt med et beløp til hver av dem. Dette gjelder også etter skilsmisse/samlivsbrudd i tidligpensjonsperioden. Tidligpensjonen opphører for bruker og ektefelle/samboer ved utgangen av den måned bruker fyller eller ville fylt 67 år.

Andre ledd: Ved dødsfall

Ved dødsfall i en tobrukerpensjon skal det utbetales tidligpensjon til den som dør til og med dødsmåneden. Deretter går den gjenlevende part over på enbrukerpensjon og fortsetter i ordningen til det tidspunkt som opprinnelig var forutsatt.

Tredje ledd: Opphør

Ingen kommentar.

Fant du det du lette etter?