Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

§ 9. Tilleggskrav for å utløse tobrukerpensjon

§ 9

Ektefelle/samboer må ha mindre enn 100 000 kroner i annen inntekt. Brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Ved tobrukerpensjon må ekteparets/samboerparets samlede referanseinntekt utgjøre minst 50 prosent av parets samlede inntekt. I tillegg kan ikke ektefelle/samboer ha annen inntekt som overstiger 100 000 kroner i referanseperioden.

Statsforvalteren kan dispensere fra kravet om maksimalt 100 000 kroner i annen inntekt dersom ektefelle/samboer har mottatt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på grunnlag av sitt arbeid i jord- eller skogbruk på eiendommen. Det kan også dispenseres dersom ektefelle/samboer har hatt lønnsinntekt fra Inn på Tunet-virksomhet på eiendommen.

Fant du det du lette etter?