Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 15. Forhåndstilsagn

§ 15

Bruker og ektefelle/samboer kan kreve å få et foreløpig tilsagn på om de er berettiget til tidligpensjon. Forhåndstilsagnet er gyldig i 6 måneder fra det er kommet fram til søker.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen (lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Et av vilkårene for å få tidligpensjon for jordbrukere, er at landbrukseiendommen overdras til en ny eier. Mange vil sikre seg at de får tidligpensjon før de overdrar eiendommen. Det er som følge av dette åpnet for at det er mulig å sende en forhåndssøknad hvor søker kan be om en foreløpig vurdering av søknaden.

Tilsagnet som søker får, skal gis med spesielle vilkår som skal framgå tydelig. Tilsagnet er gjeldende i 6 måneder fra det har kommet fram til søker.

Dersom skjøtet tinglyses etter at forhåndstilsagn er gitt, må søker gi beskjed til statsforvalteren. Det er ikke statsforvalteren sitt ansvar å følge med på grunnboka, men statsforvalteren skal kontrollere at tinglysing faktisk har skjedd når søker sier ifra om at så er tilfellet. Søker trenger ikke sende inn ny søknad for å få innvilget tidligpensjon, men statsforvalteren skal fatte endelig vedtak om tidligpensjon. Dette forutsetter selvsagt at søker fortsatt oppfyller alle vilkårene for å motta tidligpensjon.

Fant du det du lette etter?