Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 11 Ikrafttredelse

§ 11 

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 1. januar 2000 nr. 1531 om investeringsstøtte til miljøtiltak, forskrift 7. mars 2000 nr. 213 om tilskudd til miljørettet omlegging av kornområder og forskrift 26. februar 1999 nr. 273 om tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Endringer i forskriften 

Forskriften, ble fastsatt 4.2.2004 med endringer av 3.9.2014, 16.2.2015, 17.2.2015 og 16.12.2016, 26.10.2018, 20.12.2019 hvor sistnevnte trådte i kraft 1.1.2020.   

Fant du det du lette etter?