Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

De senere år har det vært gjennomført flere endringer i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). 

Endringer gjeldende fra 2020  

I 2020 ble forskriften endret til at også eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges SMIL-tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.  

Endringer gjeldende fra 2018  

I 2018 kom det en endring om forlenget gjennomføringsfrist. Dersom søknaden om å forlenge gjennomføringsfristen skyldes tørke i vekstsesongen 2018, skal kommunen innvilge forlenget gjennomføringsfrist med ett år. Dette gjelder bare for saker som allerede har fått innvilget tilskudd. Endringen innebærer at søker som sender søknad om forlengelse av gjennomføringsfristen skal få forlenget fristen med ett år dersom behovet for forlengelse skyldes tørke sommeren 2018. Som tidligere kan fortsatt kommunen innvilge utsatt gjennomføringsfrist med to år. Gjennomføringsfristen kan ikke forlenges utover seks år.  

Endringer gjeldende fra 2016 

Fra 2016 var ikke lenger freda bygninger tilskuddsberettiget. Verneverdige bygninger er tilskuddsberettiget.   

I 2015 ble SMIL-ordningen avgrenset til foretak som var berettiget produksjonstilskudd. En utilsiktet konsekvens av dette var at eiere av landbrukseiendom som har leid bort alt areal, ikke lenger kunne innvilges SMIL-tilskudd. Eier har ofte større interesse enn leietager av å gjennomføre investeringstiltak som eksempelvis utbedring av hydrotekniske anlegg og istandsetting av verneverdige bygninger. I jordbruksoppgjøret 2016 ble det derfor bestemt at eier av landbrukseiendom også kan innvilges SMIL-tilskudd så lenge det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. For å være berettiget SMIL-tilskudd må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret.  

Fant du det du lette etter?