Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkårene for å motta tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket følger av forskrift 4. februar 2004 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Dette rundskrivet, Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), rundskriv 2021/18, erstatter tidligere rundskriv med samme navn, rundskriv 2020/12. Dette rundskrivet gir veiledning til bestemmelsen i forskriften.

Nedenfor følger kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften.

Fant du det du lette etter?