Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/18

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk

§ 9 Opplysningsplikt og kontroll

Bestemmelsen i § 9 

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, statsforvalteren, Landbruksdirektoratet eller Riksrevisjonen finner nødvendig for å kunne kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. 

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata) 

Første ledd: opplysningsplikt 

Alle søkere av tilskudd plikter å gi de opplysninger som kommunen, statsforvalteren, Landbruksdirektoratet eller Riksrevisjonen mener er nødvendig i forbindelse med søknad, utbetaling av tilskudd eller kontrolltiltak.  

Første ledd: kontroll 

Kommunen vil vurdere hvilken kontroll av søkers opplysninger som er nødvendig. I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften og vilkårene som er satt i vedtaket. 

Annet ledd: stedlig kontroll 

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan gjennomføre stedlig kontroll hos foretaket.  

Fant du det du lette etter?