Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1 Formål

§ 1 

Forskriften skal gjennom nærmere bestemmelser om avviklingsperiode og kompensasjon redusere de negative konsekvensene som forbudet i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 1 har for pelsdyroppdrettere. 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv.(lovdata) 

Forklaring av formålet 

Av bestemmelsen fremgår det at forskriften regulerer avviklingsperiode og kompensasjon som skal redusere de negative konsekvensene som forbudet mot hold av pelsdyr har for pelsdyroppdrettere.  

Kompensasjonsordningen er ikke utformet for å gi full erstatning i samsvar med prinsippene i Grunnloven § 105, og er heller ikke ment å gi kompensasjon for framtidig inntektstap.  

Fant du det du lette etter?