Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkårene for å motta kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr står i forskrift 27. november 2019 om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 21. juni 2019 nummer 63 om forbud mot hold av pelsdyr §§ 2 og 3.  

Forskriften trådte i kraft 27. november 2019.

Dette rundskrivet gir veiledning til bestemmelsene i forskriften. Ved behandling av søknader gjelder reglene i forskriften. I tillegg gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Dette rundskrivet ble korrigert den 16.01.2020. Dette gjelder følgende: 

  • § 6: Oppgitt telledato er korrigert fra 1. mars til 1. mai, og registreringsfrist er korrigert fra 15. mars til 15. mai.

Fant du det du lette etter?