Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 11 Avkorting av kompensasjon

§ 11 

Dersom en pelsdyroppdretter for tidspunktet for kompensasjonsvedtaket er ilagt forbud mot hold av pelsdyr (aktivitetsforbud) i medhold av lov 19. Juni 2009 nr.97 om dyrevelferd § 33, skal kompensasjonen etter § 5 og § 6 avkortes med 30 prosent.  

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Forklaring til avkorting av kompensasjon 

I forskriften § 11 reguleres avkorting av kompensasjonen. Avkorting skal skje dersom pelsdyroppdretteren er ilagt forbud mot hold av pelsdyr (aktivitetsforbud) etter lov 19.juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Dette gjelder aktivitetsforbud som følger av et endelig vedtak fra Mattilsynet etter dyrevelferdsloven § 33. Aktivitetsforbud gis kun i alvorlige tilfeller. Avkorting etter forskriften er derfor en skal-bestemmelse, slik at avkorting SKAL foretas i slike tilfeller.  

Avkortingen skal skje med 30 prosent av fastsatt kompensasjon etter § 5 og 6. Kompensasjon av utgifter til riving og opprydding etter § 7 omfattes ikke av bestemmelsen om avkorting.

Fant du det du lette etter?