Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

§ 13 Utbetaling av kompensasjon

§ 13 

Kompensasjon etter § 5 første, andre og tredje ledd og § 6 vil bli utbetalt samtidig med at vedtaket sendes ut fra statsforvalteren.  

Kompensasjon etter § 7 vil bli utbetalt etter at vedtaket er sendt ut fra statsforvalteren. For å få utbetalt kompensasjonen må pelsdyroppdretteren etter å ha mottatt vedtaket sende en anmodning om utbetaling til statsforvalteren. Kompensasjonen vil deretter bli utbetalt til pelsdyroppdretteren i samsvar med vedtaket.  

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Pantsettelse av kompensasjonskravet 

Pantsettelse av fremtidige pengekrav som har grunnlag i forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. følger reglene i panteloven kap. 4. For at panteretten skal få rettsvern må pantsetter eller panthaver sende notifikasjon om pantekravet til Landbruksdirektoratet.  

Fant du det du lette etter?