Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/1

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4 Avviklingsperiode

§ 4 

Pelsdyroppdrettere som omfattes av § 3 første ledd, kan uten hinder av forbudet i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 1 holde pelsdyr frem til 1. februar 2025. 

Kilde: Forskrift om kompensasjon etter avvikling etter hold av pelsdyr mv. (lovdata) 

Forklaring til avviklingsperiode 

Pelsdyroppdrettere som har rett til kompensasjon etter § 3 første ledd har anledning til å holde pelsdyr fram til 1. februar 2025. Perioden fra forbudet om hold av pelsdyr trådte i kraft den 1. juli 2019 (jamfør lov 21. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr § 1), og fram til 1. februar 2025, kalles avviklingsperioden.  

Fant du det du lette etter?