Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 1. Formål

§ 1

Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i verdensarvområdene.

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første ledd: formål – styrke landbruket i verdensarvområdene

Tilskudd til tiltak i verdensarvområder skal styrke landbruket. Målet om langsiktig drift og ivaretakelse av kulturlandskapsverdier knyttet til driften er sentralt for ordningen.

Andre ledd: formål - tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap

Bestemmelsen gjelder tilskuddsordningen tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap hvor formålet er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Områdenes landbruksproduksjon, naturverdier og kulturarv er grunnlaget for tiltakene som gjennomføres i de utvalgte kulturlandskapene. Målet om langsiktig drift og ivaretakelse av kulturlandskapsverdier knyttet til driften er sentralt for ordningen.

Fant du det du lette etter?