Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2. Virkeområde

§ 2

Forskriften gjelder for tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, slik disse områdene er avgrenset i Naturbase.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første ledd: Naturbase

Forskriftens virkeområde er avgrenset for områdene slik de er avgrenset i Miljødirektoratets fagsystem Naturbase. Naturbase gir kartfestet informasjon om områdene.

Fant du det du lette etter?