Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 11. Ikrafttredelse

§ 11

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Samtidig oppheves forskrift 10. august 2016 nr. 966 om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første setning: forskriften trer i kraft 1. januar 2020

Forskriften er fastsatt og virker fra 1. januar 2020. Forskriften inneholder ikke overgangsbestemmelser. Kommunen er vedtaksmyndighet fra dette tidspunkt, og fylkesmannen er klageinstans. 

Fant du det du lette etter?