Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkårene for å motta tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap står i forskrift 18. desember 2019 om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 12. mai 1995 om jord § 3 og § 18.

Dette rundskrivet, 2021/31, gir veiledning til bestemmelsene i forskriften.

Nedenfor følger kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften. Innholdet i kommentarene baserer seg hovedsakelig på informasjonsbrev fra Landbruksdirektoratet 20.1.2020, som bygger på departementenes (KLD og LMD) brev av 20.12.2019, i forbindelse med fastsettelsen av forskriften.

Nærmere informasjon om ordningene finnes på Landbruksdirektoratets nettsider om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og jordbrukets verdensarvsatsing.

Fant du det du lette etter?