Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 9. Kontroll med kommunen som tilskuddsforvalter

§ 9

Ved kontroll med kommunens forvaltning av tilskuddsordningen kan Landbruksdirektoratet foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker og innhente nødvendig dokumentasjon.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Denne bestemmelsen er ny og ble tatt inn ved fastsettelsen av forskriften i 2020. Det er hjemmel for at Landbruksdirektoratet kan innhente nødvendig dokumentasjon eller gjøre stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker i forbindelse med kontroll av kommunens forvaltning av tilskuddsordningen.

Fant du det du lette etter?