Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1 

Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Formålet er også å redusere tap som følge av mangel på sesongarbeidskraft i forbindelse med koronapandemien. 

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Kommentarer til formål 

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde. Ordningen er ment som et sikkerhetsnett der hvor produsenten ikke kan sikre seg på annen måte, og ikke en form for inntektsgaranti. 

Formålsbestemmelsen etter første punktum er til for å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold.

Dersom klimatiske forhold fører til en svikt i avlingskvalitet, dekker ikke ordningen dette. Det er gitt ett unntak fra hovedregelen, og dette gjelder kvalitetstap i frukt og bær. Unntaket er beskrevet i rundskrivets kommentarer til sats- og beregningsforskriften § 4.

Fant du det du lette etter?