Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 8. Retting av feilutbetalinger

§ 8 

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling fra mottaker.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Alle feilutbetalte tilskudd skal som hovedregel kreves tilbake. Det må vurderes om tilbakebetalingskravet er foreldet, jf. lov om foreldelse. Dersom man kommer frem til at det har skjedd en feilutbetaling og kravet ikke er foreldet, må det fattes et nytt vedtak med riktig tilskuddsbeløp. Adgangen til å fatte et slikt omgjøringsvedtak er hjemlet i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Ved avslag på søknad skal tilbakebetaling av forskuddsutbetalingen trekkes tilbake ved at søknaden ferdigstilles uten mer betaling, og deretter tas søknaden opp til etterbehandling for å trekke hele beløpet tilbake.

Kravet om tilbakebetaling og omgjøringsvedtak forhåndsvarsles etter forvaltningsloven § 16 og § 35. Det er klagerett på vedtak om tilbakebetaling og på omgjøringsvedtak etter forvaltningsloven.

Fant du det du lette etter?