Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 7. Opplysningsplikt og kontroll

§ 7 

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. 

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer disse. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor. 

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos foretaket.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer. 

Fant du det du lette etter?