Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/65 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 6. Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning

§ 6 

Tilskudd etter § 3 kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av 

  1. gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt i planteproduksjon, og 
  2. gjennomsnittsproduksjon ved svikt i honningproduksjon.

For vekstgruppene grovfôr og korn og annet frø til modning utbetales ikke beregnet tilskudd ut over 750 000 kroner per vekstgruppe. For vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter utbetales ikke beregnet tilskudd ut over 1 500 000 kroner per vekstgruppe. For skadeåret 2020 og 2021 kan det likevel utbetales inntil 2 000 000 kroner i tilskudd innenfor hver enkelt av vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Beregnet tilskudd under 5 000 kroner utbetales ikke.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Egenrisiko utgjør 30 % sammenlignet med en gjennomsnittsavling. Tilskudd etter § 3 kan bare gis for produksjonssvikt utover 30 % av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe og ved svikt i honningproduksjon.

For vekstgruppene grovfôr, korn og annet frø til modning og honning er taket for utbetaling av tilskudd fastsatt til 750 000 kroner. For vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og potet er taket for utbetaling av tilskudd fastsatt til 1 500 000 kroner. 

Den nedre grensen for utbetaling av tilskudd er 5 000 kroner samlet utbetaling til foretaket. Dette innebærer at statsforvalteren må ha oversikt over eventuelt flere søknader fra samme foretak, da fagsystemet ELF ikke håndterer minimumsutbetaling summert for flere vekstgrupper. For eksempel vil utregnet tilskudd for potet på 3500 kroner og utregnet tilskudd for grønnsaker på 2000 kroner totalt sett gi en tilskuddssum over minimumsbeløpet og dermed føre til utbetaling av begge tilskuddssbeløpene, selv om disse er under minsteutbetalingen hver for seg. 

Fant du det du lette etter?