Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 5. Søknad mv.

§ 5 

Søknad om tilskudd må sendes kommunen innen frister og på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Krav på tilskudd kan ikke overdras eller pantsettes. 

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Søknadsfrister er fastsatt i sats- og beregningsforskriften § 3. Søknader om tilskudd som er sendt etter søknadsfristens utløp skal avvises av statsforvalteren. Bestemmelsen om dispensasjon kan man lese om under kommentarene til § 11 i denne forskrift. 

Fant du det du lette etter?