Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 12. Ikrafttredelse

§ 12 

Denne forskriften trer i kraft 1. februar 2012. Fra samme tid oppheves forskrift 21. juli 2004 nr. 1130 om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen 

Ingen kommentarer.

Fant du det du lette etter?